Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 6141/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP dược PACIFIC)

Công văn số 6141/QLD-MP ngày 12/5/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP dược PACIFIC)

File đính kèm