Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 17463/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc Sedtyl, lô 03M19

Công văn số 17463/QLD-CL ngày 25/11/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc Sedtyl, lô 03M19

File đính kèm