Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 14904/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Chi nhánh Công ty TNHH SX TM XNK Tạ Minh Quang)

Công văn số 14904/QLD-MP ngày 15/9/2020 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Chi nhánh Công ty TNHH SX TM XNK Tạ Minh Quang)

File đính kèm