Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 10856/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế)

Đổi mã thẻ gameCông văn số 10856/QLD-MP ngày 17/7/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng (Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế)

File đính kèm